IMG04      Potápěčský klub Neptun vznikl již v šedesátých letech jako součást Svazarmu a po revoluci se postupně transformoval jako součást Svazu potápěčů Moravy a Slezska.

    Náš klub je organizován pod mezinárodním výcvikovým systémem C.M.A.S., ale také úzce spolupracujeme i s výcvikovými systémy ASTD (Asociace sportovních a technických potápěčů) a IANTD.


logocmas


astd logo


Informace

Ve spolupráci s iQ sub Ostrava jsme pořádali zkušební ponory pro děti a mládež z Plaveckého oddílu Frýdek-Místek. Fotografie z akce.